Velkommen!Mafiastate.eu

Restart: 15. Des
_______________________________


Utfør kriminelle handlinger i en verden av muligheter og jobb deg oppover Topp 10 listene.

For å bli den beste, er det en stor fordel å eie eiendommer og land. Da kan du tjene

store penger og styre en makt du kan bruke til å ta over Mafiastate!

Nyheter

Botter  2012-12-15 10:21 PM

Admin
Da har jeg startet opp 5 botter til spillet. Poenget med disse bottene er å drepe de og åpne de eiendommene de eier! Alle bottene har penger på seg og alle bottene ligger på dødslisten. Dersom du dreper en bot, får du alle pengene og dusøren av kreditter som botten har på seg.

Bot1: Dusør på 5.000.000 kr og 50 kreditter
Bot2: Dusør på 10.000.000 kr og 100 kreditter
Bot3: Dusør på 50.000.000 kr og 200 kreditter
Bot4: Dusør på 10.000.000 kr og 1.000 kreditter
Bot5: Dusør på 100.000.000 kr og 750 kreditter

Lykke til
Mvh Mafiastate Crew